B2B marketing. Business collaboration, SMM, Internet notification. Online promotional campaign flat design element. Social media network ads. Vector isolated concept metaphor illustration

B2B Ticaret Dedikleri Nedir?

B2B iş modeli nedir? “Business to Business” kavramı, Türkçe’de “şirketten şirkete”, şirketler arasında yürütülen pazarlama veya satış uygulamalarını ifade eden kısa bir tanımdır. B2B alanında faaliyet gösteren firmalar temel olarak birbirlerinin hizmetlerini iyileştirme prensibi ile çalışırlar. B2B iş modelindeki ana durumlar şunlardır:

Hammadde ticareti: Bir firma üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu ürünleri başka bir firmadan temin eder. Örnek: Bir ayakkabı firması bir deri toptancısından ürün satın alıyor.

Operasyonel nedenlerle kurulan işbirliği: Bir şirket, kendi imkanları yetersiz kaldığında başka bir şirketten destek alabilir. Örnek: İnsan kaynakları alanında yetersiz olan bir firma, bu alanda danışmanlık hizmeti veren bir firma ile işbirliği yapmaktadır.

Toptancı-perakendeci iş modeli: Firmalar ürünlerini perakende firmalara toptan satabilmektedir. Örnek: Bir bakkal zinciri, farklı ürün hatlarının birçok tedarikçisiyle çalışır.

Aslında tüm şirketlerin üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bir B2B iş modeli uygulaması gerekiyor. Şu anda muayene için en uygun örneklerden biri otomobillerin üretim sürecidir. Bir araba, lastiklerden elektronik cihazlara kadar binlerce farklı parçadan oluşur. Üretici, tüm bu parçaları birçok farklı tedarikçiden satın almakta ve tamamlandıktan sonra ürünü tüketiciye sergilemektedir. Şu anda büyük üreticiler ve tedarikçiler tarafından kurulan iş modeli, B2B iş modellerinin en bariz örneklerinden biridir. Yani gerçekten bir araba aldığınızda onlarca hatta yüzlerce marka satın alabilirsiniz.

One Response