B2B marketing. Business collaboration, SMM, Internet notification. Online promotional campaign flat design element. Social media network ads. Vector isolated concept metaphor illustration

B2B Ticaret Dedikleri Nedir?

B2B iş modeli nedir? "Business to Business" kavramı, Türkçe'de "şirketten şirkete", şirketler arasında yürütülen pazarlama veya satış uygulamalarını ifade eden kısa bir tanımdır. B2B alanında faaliyet gösteren firmalar temel olarak birbirlerinin ...